Garantie

Fabrieksgarantie

Op ons gehele assortiment zijn de garantie bepalingen van de fabrikant van toepassing. De factuur die u bij aankoop ontvangt is daarbij uw garantiebewijs. Zonder overleg van de factuur kunnen wij niet beoordelen of het product bij www.luchtgereedschap.nl  is aangeschaft en de leveranciers nemen zonder factuur de garantieaanvraag niet in behandeling. 

Mocht u niet tevreden zijn over een product, dan dient deze binnen 7 werkdagen na ontvangst aan ons te worden geretourneerd. Wij zullen er naar streven het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug te storten, de verzendkosten worden in mindering gebracht op het aankoopbedrag. 

Voorwaarden

Bij een garantieaanvraag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Meldt uw garantie aan via garantie@luchtgereedschap.nl , vermeldt uw ordernummer/factuurnummer en om welke producten het gaat.. U zult van ons een 

GARANTIE-nummer ontvangen. Vermeld hierbij dat het gaat om een garantieaanvraag.

U dient de bestelling binnen 5 dagen na het toekennen van het GARANTIE-nummer naar ons op te sturen.

Verpak de retourartikelen in een om-doos om beschadigingen te voorkomen tijdens het transport.

U dient de garantieartikelen voldoende te franckeren.

De consument draagt het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

De verzendkosten voor de garantie zending komen voor rekening van de klant.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.luchtgereedschap.nl , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Luchtgereedschap.nl hanteert de bepalingen van CP fabrieksgarantie.